Modules

 • 3 Hoofdstukken

  Adviesrecht gemeenten bij problematische schulden

  In deze 15 minuten durende cursus krijg je een basisinzicht in het adviesrecht. Deze cursus is opgebouwd uit 3 hoofdstukken.

 • 3 Hoofdstukken

  Basiscursus Bewindvoering 1/3

  In deze 75 minuten durende cursus leer je de basis van bewindvoering en wordt er ingegaan op de theorie, het beroep en het werkproces. Zodat jij als (beginnend) bewindvoerder weet wat je moet kennen en kunnen.

 • 4 Hoofdstukken

  Basiscursus Bewindvoering 2/3

  In deze 90 minuten durende cursus gaan we verder met de basiscursus bewindvoering. In dit tweede deel vervolgen we de theorie waar we in deel 1 mee geëindigd zijn. Zodat jij als (beginnend) bewindvoerder weet wat je moet kennen en kunnen.

 • 7 Hoofdstukken

  Basiscursus Bewindvoering 3/3

  In deze 95 minuten durende cursus sluiten we de Basiscursus bewindvoering af. In de eerste twee delen hebben we het beroep bewindvoerder en de theorie behandeld, zodat jij als (beginnend) bewindvoerder weet wat je moet kennen en kunnen. In dit laatste deel gaan we in op het werkproces zodat je hier ook praktisch mee aan de slag kunt.

 • 7 Hoofdstukken

  Beschermingsbewind tijdens schuldhulpverlening 2021

  In deze 23 minuten durende cursus ga je je verdiepen in de rol van de beschermingsbewindvoerder tijdens de schuldhulpverlening (MSNP en WSNP). Deze cursus is opgebouwd uit 7 hoofdstukken.

 • 7 Hoofdstukken

  Bestaanszekerheid, meer dan geld.

  In Nederland vecht 1 op de 5 mensen dagelijks om rond te komen. Een miljoen mensen heeft geen toegang tot de arbeidsmarkt en de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Bestaanszekerheid gaat natuurlijk om meer dan voldoende geld en een dak boven je hoofd. In deze xx minuten durende cursus belichten we de 7 onderwerpen die bestaanszekerheid omvatten in detail, met aandacht voor de onderlinge samenhang. Na een inleidende schets besteden we per thema aandacht aan de actuele stand van zaken, beproefde aanpakken en de rol van de overheid.

 • 1 Hoofdstuk

  E-learning: Beslag en beslagvrije voet

  Deze 30 minuten durende e-learning richt zich op de wettelijke aspecten van beslag en de beslagvrije voet, en hoe je deze kennis kunt toepassen in de praktijk. In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod. We beginnen bij de basis. Wat is beslag en wat is er nodig om beslag te kunnen leggen? Waarop kan het beslag gelegd worden en waarop kan er geen beslag gelegd worden? Vervolgens kijken we naar de procedure van beslag en zijn er grenzen aan het leggen van beslag? Daarna kijken we naar de beslagvrije voet. We behandelen hoe deze tot stand komt, de duur en de wijziging en de hoogte daarvan. Als laatste kijken we naar de berekening van de beslagvrije voet.
 • 1 Hoofdstuk

  E-learning: Schulden oplossen

  Deze 45 minuten durende e-learning richt zich op het effectief oplossen van schulden voor bewindvoerders en andere professionals in de financiële hulpverlening. We nemen je mee door een gestructureerd traject waarin je kennis vergaart over diverse aspecten van schuldenbeheer.
 • 6 Hoofdstukken

  Financiële zelfredzaamheid

  In deze 30 minuten durende e-learning training leer je wat je kunt doen om de financiële zelfredzaamheid van je cliënten te vergroten. De inhoud is gebaseerd op meer dan 45 jaar kwalitatief onderzoek door De Vonk en recente wetenschappelijke inzichten. De training bestaat uit 4 e-learning hoofdstukken en een examen. De training is bedoeld voor bewindvoerders die nieuw perspectief willen scheppen voor hun cliënten. Je leert o.a. verschillende visies op cliënten en het stellen van activerende vragen. Je krijgt handvatten om begrip te kunnen tonen en je kunt de zelfredzaamheid van cliënten beter inschatten.

 • 5 Hoofdstukken

  Gevolgen van geldstress op gedrag en communicatie

  In deze 40 minuten durende cursus leer je hoe jouw doelgroep zich gedraagt en communiceert dankzij de gevolgen van geldstress. De cursus is opgebouwd uit 5 hoofdstukken met 11 paragrafen.

 • 13 Hoofdstukken

  Het belang van rekenen en gecijferdheid

  In deze 35 minuten durende cursus leer je het belang van gecijferdheid en het kunnen rekenen én leer je de dilemma's kennen waar mensen met een laaggecijferdheid tegenaan lopen. Deze cursus is opgebouwd uit 13 hoofdstukken en een examen met 8 vragen.

 • 5 Hoofdstukken

  Hoe lager je inkomen, hoe hogere vaardigheden je nodig hebt

  In deze 30 minuten durende cursus krijg je inzicht in de relatie tussen armoeden en schulden & basisvaardigheden. Deze cursus is opgebouwd uit 5 hoofdstukken en een examen met 5 vragen.

 • 8 Hoofdstukken

  Opzetten van een schuldregeling

  Deze 120 minuten durende training training is gebaseerd op de NBBI podcast "Opzetten van een schuldregeling". De training is opgebouwd uit 8 hoofdstukken en een examen. Werk je binnen de schuldenproblematiek of ben je erin geïnteresseerd? Dan hebben wij goed nieuws voor je! De NBBI heeft in het najaar van 2023 deel twee van de NBBI podcast serie gelanceerd. De podcasts zijn speciaal ontworpen om professionals handvatten te geven om de juiste keuzes te maken en deze meteen in de praktijk toe te passen. Door te luisteren naar deze podcasts, krijg je toegang tot praktische voorbeelden, observaties en tips die je kunnen helpen bij het navigeren door de uitdagingen van de schuldenproblematiek.

 • 7 Hoofdstukken

  Rondkomen en betalingsproblemen

  In deze 45 minuten durende cursus behandelden we een onderzoek naar de financiële situatie van Nederlandse huishoudens in 2022. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nibub (publicatie november 2022). Dit onderzoek gaat in op de vragen of mensen kunnen rondkomen, ervaren zij financiële problemen en hoe gaan zij daarmee om? Hiermee krijg je inzicht in zien welke groepen het financieel moeilijk hebben en waar extra aandacht voor moet zijn om erger te voorkomen.

 • 3 Hoofdstukken

  Schulden en suïcidepreventie

  Suïcidepreventie begint bij de eerste onbetaalde rekening. Werk je in het schuldendomein en kom je in je werk mensen tegen met geldzorgen en/of schulden die wanhopig zijn? Welke signalen geeft iemand die mede door schulden aan zelfdoding denkt? En hoe maak je deze signalen bespreekbaar? Een gesprek voeren over zelfdoding kun je leren. In deze 60 minuten durende cursus krijg je tips en praktische achtergrond informatie. De cursus is opgebouwd uit 3 hoofdstukken met 14 paragrafen.

 • 2 Hoofdstukken

  Toolbox bewind

  Samen met bewindvoerders, ervaringsdeskundigen en experts heeft het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam op basis van onderzoek een toolbox ontwikkeld om bewindvoerders te ondersteunen in hun werk. Voor de begeleiding van de groeiende groep cliënten met beperkte basisvaardigheden zijn met bewindvoerders, LVB-experts en ervaringsdeskundigen drie tools ontwikkeld. De onderzoekers Rosine van Dam en Marleen Kruithof hebben een webinar gegeven over de inzet van de tools in de praktijk. Tijdens dit interactieve webinar bespreken ze hoe de tools zijn ontwikkeld, welk doel ze dienen, de meerwaarde en hoe ze in het werkproces kunnen worden opgenomen.

 • 9 Hoofdstukken

  Van intake bewind tot aanmelding schuldhulpverlening

  Werk je binnen de schuldenproblematiek of ben je erin geïnteresseerd? Dan hebben wij goed nieuws voor je! De NBBI heeft in het voorjaar van 2023 een podcast serie gelanceerd. Deze podcastserie kun je hier ook als training volgen. Dompel je onder in de diepgaande ervaringen en kennis van twee van onze ervaren collega's: Jimmy Frerichs en Linda Manders. Begeleid door onze enthousiaste host, Koos Woltjes, delen zij hun persoonlijke en professionele ervaringen, de uitdagingen waar ze voor stonden, en de oplossingen die ze vonden.

 • 4 Hoofdstukken

  Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden – deel 1

  In deze 147 minuten durende cursus krijg je informatie over en inzichten in (de aanpak van) armoede en schulden. De cursus is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is gericht op het vraagstuk ‘armoede’, het tweede deel op het vraagstuk ‘schulden’. In beide delen besteden we aandacht aan feiten en cijfers. Deze cursus is opgebouwd uit een voorwoord met samenvatting, 3 hoofdstukken met 18 paragrafen én een examen met 16 vragen.

 • 3 Hoofdstukken

  Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden – deel 2

  In deze 118 minuten durende cursus krijg je informatie over en inzichten in (de aanpak van) armoede en schulden. De cursus is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is gericht op het vraagstuk ‘armoede’, het tweede deel op het vraagstuk ‘schulden’. In beide delen besteden we aandacht aan feiten en cijfers. Deze cursus is opgebouwd uit 3 hoofdstukken met 10 paragrafen en een examen met 16 vragen.

 • 2 Hoofdstukken

  WSNP tijdens beschermingsbewind 2021

  In deze 2 uur en 25 minuten durende cursus leer je de rol van de WSNP-bewindvoerder en de beschermingsbewindvoerder tijdens de WSNP kennen. Daarnaast worden ook de belangrijkste termen en procedures van de WSNP uitgelegd. Deze cursus is opgebouwd uit 2 hoofdstukken met videotrainingen.