Het belang van rekenen en gecijferdheid

In deze 35 minuten durende cursus leer je het belang van gecijferdheid en het kunnen rekenen én leer je de dilemma's kennen waar mensen met een laaggecijferdheid tegenaan lopen. Deze cursus is opgebouwd uit 13 hoofdstukken en een examen met 8 vragen.

Inleiding “Het belang van rekenen en gecijferdheid”

In deze cursus leer je het belang van gecijferdheid en kunnen rekenen én leer je de dilemma’s kennen waar mensen die te maken hebben met laaggecijferdheid tegenaan lopen. Deze cursus wordt aangeboden door Kees Hoogland.

Programma

Hoofdstuk 1: Voorwoord
Hoofdstuk 2: Laaggeletterd en laaggecijferd, wat bedoelen we daarmee?
Hoofdstuk 3: Gecijferdheid in het dagelijks leven
Hoofdstuk 4: Hoe herken je laaggecijferdheid?
Hoofdstuk 5: Waar lopen laaggecijferden tegenaan?
Hoofdstuk 6: Sociale problemen door laaggecijferdheid
Hoofdstuk 7: Maatschappelijke problemen door laaggecijferdheid
Hoofdstuk 8: Taal en rekenen in de volwasseneneducatie
Hoofdstuk 9: Geletterd, gecijferd en ICT–vaardig
Hoofdstuk 10: Onderwijsaanbod om gecijferdheid te verhogen. Wat is daarbij van belang?
Hoofdstuk 11: Denkprocessen bij functioneel rekenen
Hoofdstuk 12: Hoe leer je functioneel rekenen?
Hoofdstuk 13: Handig rekenen

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 8 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Het belang van rekenen en gecijferdheid” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 0,6 studie-uren aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de videocursus “Is de onderbewindgestelde erfgenaam?” of bekijk alle beschikbare modules.

+80 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 13 Hoofdstukken
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat