Privacy Policy

Privacyverklaring van de NBBI Academy

Deze Privacyverklaring is opgesteld om u een inzicht te geven hoe wij uw gegevens beschermen en wat wij met uw gegevens doen die u eventueel bij ons achterlaat.  Wij handelen hierin altijd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij, NBBI, achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De NBBI is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 10 augustus 2020

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die passief of actief door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan omschreven in deze privacy policy.

Deelname

Zodra u zich aanmeldt en lid wordt van ons platform wordt u hierop getoond. Deze gegevens zijn noodzakelijk, zodat wij de overeenkomst met u kunnen uitvoeren. Op het platform bewaren wij van u de volgende gegevens:

Zichtbaar voor andere deelnemers:

 • bedrijfsnaam + logo
 • naam + pasfoto
 • gebruikersnaam
 • datum toetreding
 • gekochte modules
 • behaalde certificaten
 • forumgesprekken
 • aangesloten groepen

Niet zichtbaar voor anderen:

 • (post)adresgegevens
 • e-mailadres + website
 • telefoonnummer
 • bankgegevens
 • KvK nummer
 • voorkeuren voor het ontvangen van informatie

Contactformulier

Als u het aanmeldformulier invult via onze website, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of mogelijk is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Bewind.info gebruikt de cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).
 • Advertenties op uw voorkeuren aan te laten sluiten en om ons inzicht te geven in campagneprestaties.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u op ‘akkoord’ klikt, u de cookies accepteert. Op het moment dat u toestemming geeft om alle cookies en plugins te gebruiken, worden deze geplaatst zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Via onze website worden er cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics, Google Adsense, Google Adsense Asynchronous, Doubleclick en de Google+ Platform diensten. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen onder andere over hoe bezoekers onze website gebruiken, het gebruik van advertenties en het gebruik van de zoekmachine van Google. De cookies van Google worden na 26 maanden verwijderd.

Wij hebben Google géén toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar, en opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de beginselen Privacy Shield en is aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • de website van is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat
 • doelgebonden toegangsbeperkingen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit verzoek kunt u richten aan info@nbbi.eu.
U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • beperken van de verwerking;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door via ons contactformulier.