Bestaanszekerheid, meer dan geld.

In Nederland vecht 1 op de 5 mensen dagelijks om rond te komen. Een miljoen mensen heeft geen toegang tot de arbeidsmarkt en de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Bestaanszekerheid gaat natuurlijk om meer dan voldoende geld en een dak boven je hoofd. In deze xx minuten durende cursus belichten we de 7 onderwerpen die bestaanszekerheid omvatten in detail, met aandacht voor de onderlinge samenhang. Na een inleidende schets besteden we per thema aandacht aan de actuele stand van zaken, beproefde aanpakken en de rol van de overheid.

In Nederland vecht 1 op de 5 mensen dagelijks om rond te komen. Een miljoen mensen heeft geen toegang tot de arbeidsmarkt en de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Bestaanszekerheid gaat natuurlijk om meer dan voldoende geld en een dak boven je hoofd. Zoals de Commissie Sociaal Minimum in haar advies stelt, omvat bestaanszekerheid:

· Voldoende inkomen
· Werk dat loont
· Goede gezondheid
· Betaalbare en duurzame huisvesting
· Een adequate opleiding
· Gezonde sociale relaties
· Een zinvol leven

Deze cursus belicht al deze 7 onderwerpen in detail, met aandacht voor de onderlinge samenhang. Na een inleidende schets besteden we per thema aandacht aan de actuele stand van zaken, beproefde aanpakken en de rol van de overheid. We putten daarbij niet alleen uit wetenschappelijke en professionele kennis, maar betrekken ook ervaringskennis.

Deze cursus is tot stand gekomen dankzij informatiemateriaal van Movisie.

Programma

Hoofdstuk 1: Voldoende inkomen
Hoofdstuk 2: Werk dat loont
Hoofdstuk 3: Goede gezondheid
Hoofdstuk 4: Betaalbare en duurzame huisvesting
Hoofdstuk 5: Een adequate opleiding
Hoofdstuk 6: Gezonde sociale relaties
Hoofdstuk 7: Een zinvol leven

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 5 vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Bestaanszekerheid, meer dan geld” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 1 studie-uur aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de videocursus “Verschillende soorten arbeidscontracten.” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

+7 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 7 Hoofdstukken
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat