Beschermingsbewind tijdens schuldhulpverlening 2021

In deze 23 minuten durende cursus ga je je verdiepen in de rol van de beschermingsbewindvoerder tijdens de schuldhulpverlening (MSNP en WSNP). Deze cursus is opgebouwd uit 7 hoofdstukken.

Inleiding “Beschermingsbewind tijdens schuldhulpverlening”

Schuldhulpverlening is nodig indien sprake is van een problematische schuldensituatie. Sinds 2014 kennen we het ‘schuldenbewind’: beschermingsbewind kan worden uitgesproken met als reden ‘problematische schulden’.

De termen ‘schuldhulpverlening’ en ‘schuldenbewind’ zorgen vaak voor verwarring in onze maatschappij met als gevolg veel misverstanden, miscommunicatie en vooral verkeerde verwachtingen waarvan de beschermingsbewindvoerder al snel het ‘slachtoffer’ kan zijn.

De beschermingsbewindvoerder in een schuldenbewind wordt bijvoorbeeld te vaak aangezien voor degene die de schulden moet gaan regelen en wordt dan ook te vaak verweten dat hij/zij ‘niets met de schulden heeft gedaan!’. Dat dit in alle opzichten correct is en niet tot enig verwijt aan de beschermingsbewindvoerder mag leiden, neemt niet weg dat hierover veelvuldig klachten worden ingediend en dat cliënten niet schromen sociale media voor die klachten in te schakelen.  De naam van de beschermingsbewindvoerder wordt dan ten onrechte geschaad.

Disclaimer

In deze module wordt nog verwezen naar de oude regelgeving (van voor 2023) inzake de WSNP en MSNP. Beide regelingen zijn verkort van 3 jaar naar 1,5 jaar. De kantonrechter (WSNP) en de schuldhulpverlener (MSNP) kan in bijzondere gevallen het voortraject in mindering brengen op de looptijd.

Programma

Hoofdstuk 1: Introductie schuldhulpverlening
Hoofdstuk 2: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Hoofdstuk 3: Nationale Ombudsman
Hoofdstuk 4: Vroegsignalering
Hoofdstuk 5: Aanmelding
Hoofdstuk 6: Minnelijk traject
Hoofdstuk 7: Weigering schuldhulpverlening

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 7 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Beschermingsbewind tijdens schuldhulpverlening” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 0,4 studie-uren aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “WMO voorzieningen en de eigen bijdrage 2021” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

+302 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 7 Hoofdstukken
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat