Toolbox bewind

Samen met bewindvoerders, ervaringsdeskundigen en experts heeft het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam op basis van onderzoek een toolbox ontwikkeld om bewindvoerders te ondersteunen in hun werk. Voor de begeleiding van de groeiende groep cliënten met beperkte basisvaardigheden zijn met bewindvoerders, LVB-experts en ervaringsdeskundigen drie tools ontwikkeld. De onderzoekers Rosine van Dam en Marleen Kruithof hebben een webinar gegeven over de inzet van de tools in de praktijk. Tijdens dit interactieve webinar bespreken ze hoe de tools zijn ontwikkeld, welk doel ze dienen, de meerwaarde en hoe ze in het werkproces kunnen worden opgenomen.

Inleiding: ‘Toolbox bewind’.

Samen met bewindvoerders, ervaringsdeskundigen en experts heeft het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam op basis van onderzoek een toolbox ontwikkeld om bewindvoerders te ondersteunen in hun werk. Met een stappenplan, een coachingstool en laagdrempelige en visuele communicatiematerialen kunnen zij beter aansluiten bij de belevingswereld van een groeiende en veranderende doelgroep van mensen met beperkte basisvaardigheden. De tools zijn zo ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor alle cliënten onder bewind.

De directe aanleiding voor het onderzoek  is dat bewindvoerders merkten dat hun klantengroep verandert. Het aandeel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) neemt toe, evenals het aandeel van mensen met beperkte (financiële) vaardigheden. Deze doelgroepen verlangen een andere aanpak voor het succesvol herkennen, begeleiden en coachen. Met vragenlijsten onder professionals en interviews met bewindvoerders, cliënten en focusgroepen is de afgelopen jaren vanuit het lectoraat onderzocht hoe onder andere mensen met een LVB herkend kunnen worden, hoe ze zich onderscheiden in zelfredzaamheid, en hoe de hulp- en dienstverlening voor deze groep verbeterd kan worden.

Voor de begeleiding van de groeiende groep cliënten met een licht verstandelijke beperking en beperkte basisvaardigheden zijn met bewindvoerders, LVB-experts en ervaringsdeskundigen drie tools ontwikkeld. Deze zijn samengebracht op de website www.toolboxbewind.nl . De onderzoekers Rosine van Dam en Marleen Kruithof hebben een webinar gegeven over de inzet van de tools in de praktijk. Tijdens dit interactieve webinar bespreken ze hoe de tools zijn ontwikkeld, welk doel ze dienen, de meerwaarde en hoe ze in het werkproces kunnen worden opgenomen.

Disclaimer

In deze module wordt nog verwezen naar de oude regelgeving (van voor 2023) inzake de WSNP en MSNP. Beide regelingen zijn verkort van 3 jaar naar 1,5 jaar. De kantonrechter (WSNP) en de schuldhulpverlener (MSNP) kan in bijzondere gevallen het voortraject in mindering brengen op de looptijd.

Programma:

Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Webinar ‘Tools in bewind’

Resultaat:

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 5 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Toolbox bewind.” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 1 studie-uur aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “De lichte vereffening” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+135 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 2 Hoofdstukken
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat