Rondkomen en betalingsproblemen

In deze 45 minuten durende cursus behandelden we een onderzoek naar de financiële situatie van Nederlandse huishoudens in 2022. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nibub (publicatie november 2022). Dit onderzoek gaat in op de vragen of mensen kunnen rondkomen, ervaren zij financiële problemen en hoe gaan zij daarmee om? Hiermee krijg je inzicht in zien welke groepen het financieel moeilijk hebben en waar extra aandacht voor moet zijn om erger te voorkomen.

Ervaringen van Nederlandse huishoudens in onzekere tijden.

Geldzorgen en geldproblemen hebben veel invloed op het dagelijks leven van mensen. Mensen met geldproblemen hebben niet alleen een tekort aan geld, ze hebben vaak ook het gevoel dat zij weinig mogelijkheden hebben om hun situatie te verbeteren. Het Nibud wil dat alle mensen in Nederland goed kunnen rondkomen. De activiteiten van het Nibud richten zich dan ook vooral op het voorkomen van geldproblemen. Daarom doen ze al jaren regelmatig onderzoek naar de financiële situatie van Nederlanders. Kunnen mensen rondkomen, ervaren zij financiële problemen en hoe gaan zij daarmee om?

Dit zijn vragen die ook in 2022 nog niet aan relevantie hebben ingeboet. Integendeel, de sterke stijging van de kosten voor energie en levensonderhoud maken het des te belangrijker om zicht te houden op de vraag of Nederlandse huishoudens erin slagen om deze financiële veranderingen het hoofd te bieden.

Deze cursus behandeld een onderzoek naar de financiële situatie van Nederlandse huishoudens in 2022, dat specifiek op deze vragen ingaat. Hiermee krijg je inzicht in zien welke groepen het financieel moeilijk hebben en waar extra aandacht voor moet zijn om erger te voorkomen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Nibub (publicatie november 2022). Voor extra informatie verwijzen we je graag door naar de website van het Nibud.

Programma

Hoofdstuk 1: Samenvatting
Hoofdstuk 2: Inleiding
Hoofdstuk 3: Rondkomen
Hoofdstuk 4: Lenen en roodstaan
Hoofdstuk 5: Betalingsproblemen
Hoofdstuk 6: Te laat betaalde rekeningen
Hoofdstuk 7: Hulp bij betalingsproblemen

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 5 vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Rondkomen en betalingsproblemen” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 0.75 studie-uur aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de videocursus “Zorgverzekeringsschulden voor bewindvoerders, curatoren en inkomensbeheerders.” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+16 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 7 Hoofdstukken
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat