Modules

 • 4 Hoofdstukken

  Basiscursus Bewindvoering 2/3

  In deze 90 minuten durende cursus gaan we verder met de basiscursus bewindvoering. In dit tweede deel vervolgen we de theorie waar we in deel 1 mee geëindigd zijn. Zodat jij als (beginnend) bewindvoerder weet wat je moet kennen en kunnen.

 • 7 Hoofdstukken

  Basiscursus Bewindvoering 3/3

  In deze 95 minuten durende cursus sluiten we de Basiscursus bewindvoering af. In de eerste twee delen hebben we het beroep bewindvoerder en de theorie behandeld, zodat jij als (beginnend) bewindvoerder weet wat je moet kennen en kunnen. In dit laatste deel gaan we in op het werkproces zodat je hier ook praktisch mee aan de slag kunt.

 • 7 Hoofdstukken

  Bestaanszekerheid, meer dan geld.

  In Nederland vecht 1 op de 5 mensen dagelijks om rond te komen. Een miljoen mensen heeft geen toegang tot de arbeidsmarkt en de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Bestaanszekerheid gaat natuurlijk om meer dan voldoende geld en een dak boven je hoofd. In deze xx minuten durende cursus belichten we de 7 onderwerpen die bestaanszekerheid omvatten in detail, met aandacht voor de onderlinge samenhang. Na een inleidende schets besteden we per thema aandacht aan de actuele stand van zaken, beproefde aanpakken en de rol van de overheid.

 • 6 Hoofdstukken

  De verschillende vormen van zorg in Nederland

  In deze 1 uur durende cursus krijg je inzicht in de verschillende vormen van zorg in Nederland. Deze cursus is opgebouwd uit 6 hoofdstukken met 26 paragrafen.

 • 1 Hoofdstuk

  E-learning: Schulden oplossen

  Deze 45 minuten durende e-learning richt zich op het effectief oplossen van schulden voor bewindvoerders en andere professionals in de financiële hulpverlening. We nemen je mee door een gestructureerd traject waarin je kennis vergaart over diverse aspecten van schuldenbeheer.
 • 7 Hoofdstukken

  Minimaregelingen

  In deze 28 minuten durende cursus krijg je inzicht in de diverse regelingen die er zijn voor mensen met een minimaal inkomen. Deze cursus is opgebouwd uit 7 hoofdstukken.

 • 1 Hoofdstuk

  Recht & Bewind: Participatiewet en bijzondere bijstand

  In deze 17 minuten durende cursus leer je wanneer er recht is op een Participatiewet-uitkering en waar je op moet letten bij de aanvraag van bijzondere bijstand. Deze cursus is opgebouwd uit een video van 10 minuten en een examen met 7 vragen.

 • 1 Hoofdstuk

  Recht & Bewind: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

  In deze 17 minuten durende cursus leer je wanneer er recht is op een WIA-uitkering en waar je in het bijzonder op moet letten. Deze cursus is opgebouwd uit een video van 10 minuten en een examen met 7 vragen.

 • 7 Hoofdstukken

  Rondkomen en betalingsproblemen

  In deze 45 minuten durende cursus behandelden we een onderzoek naar de financiële situatie van Nederlandse huishoudens in 2022. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nibub (publicatie november 2022). Dit onderzoek gaat in op de vragen of mensen kunnen rondkomen, ervaren zij financiële problemen en hoe gaan zij daarmee om? Hiermee krijg je inzicht in zien welke groepen het financieel moeilijk hebben en waar extra aandacht voor moet zijn om erger te voorkomen.

 • 1 Hoofdstuk

  Sparen of beleggen voor vermogende cliënten – Basisbeginselen

  In deze 18 minuten durende basiscursus krijg je een korte introductie in het sparen en beleggen. Deze cursus is opgebouwd uit 1 hoofdstuk met 3 paragrafen.

 • 19 Hoofdstukken

  Sparen of beleggen voor vermogende cliënten van bewindvoerders

  In deze 3 uur durende cursus leer je hoe je om moet gaan met vermogende cliënten, wat sparen en beleggen in deze situaties inhoudt én word je bijgepraat over een aantal technische termen in het vermogensbeheer. Deze cursus is opgebouwd uit 19 hoofdstukken met 60 paragrafen.

 • 2 Hoofdstukken

  Toolbox bewind

  Samen met bewindvoerders, ervaringsdeskundigen en experts heeft het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam op basis van onderzoek een toolbox ontwikkeld om bewindvoerders te ondersteunen in hun werk. Voor de begeleiding van de groeiende groep cliënten met beperkte basisvaardigheden zijn met bewindvoerders, LVB-experts en ervaringsdeskundigen drie tools ontwikkeld. De onderzoekers Rosine van Dam en Marleen Kruithof hebben een webinar gegeven over de inzet van de tools in de praktijk. Tijdens dit interactieve webinar bespreken ze hoe de tools zijn ontwikkeld, welk doel ze dienen, de meerwaarde en hoe ze in het werkproces kunnen worden opgenomen.

 • 4 Hoofdstukken

  Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden – deel 1

  In deze 147 minuten durende cursus krijg je informatie over en inzichten in (de aanpak van) armoede en schulden. De cursus is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is gericht op het vraagstuk ‘armoede’, het tweede deel op het vraagstuk ‘schulden’. In beide delen besteden we aandacht aan feiten en cijfers. Deze cursus is opgebouwd uit een voorwoord met samenvatting, 3 hoofdstukken met 18 paragrafen én een examen met 16 vragen.

 • 3 Hoofdstukken

  Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden – deel 2

  In deze 118 minuten durende cursus krijg je informatie over en inzichten in (de aanpak van) armoede en schulden. De cursus is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is gericht op het vraagstuk ‘armoede’, het tweede deel op het vraagstuk ‘schulden’. In beide delen besteden we aandacht aan feiten en cijfers. Deze cursus is opgebouwd uit 3 hoofdstukken met 10 paragrafen en een examen met 16 vragen.

 • 6 Hoofdstukken

  WMO voorzieningen en de eigen bijdrage 2021

  In deze 36 minuten durende cursus ga je je verdiepen in welke WMO voorzieningen er zijn en hoe de eigen bijdrage 2021 werkt. Deze cursus is opgebouwd uit 6 hoofdstukken.