Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden – deel 1

In deze 147 minuten durende cursus krijg je informatie over en inzichten in (de aanpak van) armoede en schulden. De cursus is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is gericht op het vraagstuk ‘armoede’, het tweede deel op het vraagstuk ‘schulden’. In beide delen besteden we aandacht aan feiten en cijfers. Deze cursus is opgebouwd uit een voorwoord met samenvatting, 3 hoofdstukken met 18 paragrafen én een examen met 16 vragen.

Inleiding “Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden – deel 1”

Het doel van deze cursus is om de informatie over en inzichten in (de aanpak van) armoede en schulden bij elkaar te brengen. De cursus is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is gericht op het vraagstuk ‘armoede’, het tweede deel op het vraagstuk ‘schulden’. In beide delen besteden we aandacht aan feiten en cijfers. We brengen de vraagstukken in beeld en zoomen in op de doelgroep en omvang, op wet- en regelgeving en op de context ervan. In de daaropvolgende hoofstukken behandelen we veelbelovende aanpakken, inclusief de werkzame en niet-werkzame elementen. We kijken ook naar de competenties van professionals. In het slothoofdstuk geven we een gezamenlijke conclusie en doen we aanbevelingen.

  • Wil je meer weten over armoede? Lees dan deel I. In hoofdstuk 2 presenteren we de feiten en cijfers rondom armoede in Nederland. In hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan werkzame elementen, aan de rol en competenties van professionals, aan veelbelovende aanpakken en aan lacunes en uitdagingen.
  • Wil je meer weten over schulden? Lees dan deel II. In hoofdstuk 4 geven we een overzicht van de feiten en cijfers rondom schulden. In hoofdstuk 5 staan we stil bij de werkzame elementen rondom de aanpak van schulden, bij de rol en competenties van professionals, bij veelbelovende aanpakken en bij lacunes en uitdagingen.

Deze cursus is tot stand gekomen dankzij informatiemateriaal vanuit Movisie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze stukken zijn opgenomen als naslagwerk.

Disclaimer

In deze module wordt nog verwezen naar de oude regelgeving (van voor 2023) inzake de WSNP en MSNP. Beide regelingen zijn verkort van 3 jaar naar 1,5 jaar. De kantonrechter (WSNP) en de schuldhulpverlener (MSNP) kan in bijzondere gevallen het voortraject in mindering brengen op de looptijd.

Programma

Voorwoord en samenvatting
1. Voorwoord
2. Samenvatting

Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1. Doel van de cursus
1.2. Definitie van armoede en schulden
1.3. Literatuuronderzoek
1.4. Leeswijzer

Hoofdstuk 2: Feiten en cijfers rondom armoede
2.1. Benaderingen van armoede
2.2. Armoede in Nederland in beeld
2.3. Kwetsbaar voor armoede: risicogroepen en omvang
2.4. Relativering van armoedecijfers
2.5. Oorzaken armoede
2.6. Mechanismen bij armoede en psychologie van de schaarste
2.7. Gevolgen van armoede
2.8. Armoedebeleid

Hoofdstuk 3: Wat werkt bij de aanpak van armoede
3.1. Inzetten op intergenerationele armoede
3.2. Werkzame elementen
3.3. Niet-werkzame elementen
3.4. Rol van beleidsmakers: wat kunnen gemeenten doen?
3.5. Rol en competenties van uitvoerders: wat kunnen sociale professionals doen?
3.6. Veelbelovende aanpakken

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 16 vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden – deel 1” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 2,5 studie-uren aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de videocursus “Recht & Bewind: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

NBBI Academy

42 Modules

+129 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 4 Hoofdstukken
  • 20 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat