De verschillende vormen van zorg in Nederland

In deze 1 uur durende cursus krijg je inzicht in de verschillende vormen van zorg in Nederland. Deze cursus is opgebouwd uit 6 hoofdstukken met 26 paragrafen.

Inleiding “De verschillende vormen van zorg in Nederland”

Het Nederlandse zorgstelsel is er op gericht dat er toegang tot de zorg is voor iedereen. Het zorgstelsel wordt geregeld middels vier wetten: de zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet (JW). Deze vier wetten leggen de basis van de zorg. De Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg gebruiken verreweg het grootste gedeelte van het budget dat voor de zorg beschikbaar is binnen Nederland.

De vier wetten krijgen in deze cursus op grote lijnen een extra uitwerking. Daarbij wordt steeds stilgestaan bij de verschillende partijen die een rol spelen, de vormen van zorg en ondersteuning die de wet regelt, de kwaliteit van de zorg, de financiering en het toezicht.

Programma

Hoofdstuk 1: Hoe de zorg in Nederland is geregeld
1.1. Indicatiestelling
1.2. Waarom er voor PGB gekozen wordt
1.3. Welke zorg wel ingekocht kan worden met een PGB
1.4. Welke zorg niet ingekocht kan worden met een PGB
1.5. Wat een PGB-beheerder doet

Hoofdstuk 2: De Zorgverzekeringswet (Zvw)
2.1. Basispakket
2.2. Kwaliteit
2.3. Toezicht op de zorg
2.4. Toegang tot de zorg
2.5. Financiering en eigen bijdrage

Hoofdstuk 3: De Wet langdurige zorg (Wlz)
3.1. Kwaliteit
3.2. Toezicht op de zorg
3.3. Toegang tot de zorg
3.4. Financiering en de eigen bijdrage

Hoofdstuk 4: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
4.1.1. Ambulante begeleiding
4.1.2. Dagbesteding
4.1.3. Schoonmaakondersteuning
4.1.4. Woningaanpassingen
4.1.5. Hulpmiddelen
4.1.6. Beschermd wonen
4.1.7. Opvang bij huiselijk geweld
4.1.8. Ondersteuning van de mantelzorger
4.2. Kwaliteit
4.3. Toezicht op de zorg
4.4. Toegang tot de zorg
4.5. Financiering en eigen bijdrage

Hoofdstuk 5: Jeugdwet (JW)
5.1. Wanneer verlengde jeugdwet?
5.2. Kwaliteit
5.3. Toezicht op de zorg
5.4. Toegang tot de zorg
5.5. Financiering en eigen bijdrage

Hoofdstuk 6: Naslagwerk

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 10 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvang je het certificaat “De verschillende vormen van zorg in Nederland” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 1 studie-uur aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “Aanvullende aanbevelingen curatele” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+227 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 6 Hoofdstukken
  • 26 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat