Modules

 • 3 Hoofdstukken

  Basiscursus Bewindvoering 1/3

  In deze 75 minuten durende cursus leer je de basis van bewindvoering en wordt er ingegaan op de theorie, het beroep en het werkproces. Zodat jij als (beginnend) bewindvoerder weet wat je moet kennen en kunnen.

 • 6 Hoofdstukken

  Beoordeling medewerkers van bewindvoerderskantoren

  In deze 45 minuten durende training leer je het praktische karakter achter het moderne beoordelen. Deze training is opgebouwd uit 5 hoofdstukken met 19 paragrafen.

 • 6 Hoofdstukken

  Commitment vanaf de intake

  In deze 90 minuten durende e-learning ga je aan de slag met het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden om bij cliënten commitment te realiseren. Hierdoor verloopt het contact vanaf de intake goed en is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid, goed voor cliënt én bewindvoerder! De training bestaat uit 5 hoofdstukken, inzichtvragen en een examen. De training is bedoeld voor bewindvoerders die meer willen weten en leren over het creëren van commitment bij cliënten, zodat het bewind vanaf het begin af aan soepel verloopt.

 • 5 Hoofdstukken

  Dicht de digitale kloof

  Deze 60 minuten durende training gaat over het dichten van de digitale kloof. De leefwereld van mensen bestaat niet alleen uit de fysieke omgeving of de mensen die je ontmoet in real life. Iedereen heeft zich in meer of mindere mate te verhouden tot de digitale leefwereld. Niet iedereen kan echter op een gelijke manier deelnemen aan deze online leefwereld. Er ontstaat daardoor een digitale kloof tussen mensen die wél en niet digivaardig zijn. Hoe verklein of overbrug je als sociaal professional bij een maatschappelijke organisatie of gemeente deze kloof? Deze training biedt informatie, tips en oefeningen.

 • 5 Hoofdstukken

  Digitaal ondertekenen

  In deze 20 minuten durende cursus leer je het juridische kader achter het digitaal ondertekenen van documenten. De cursus is opgebouwd uit 5 hoofdstukken met 12 paragrafen.

 • 4 Hoofdstukken

  Effectief samenwerken met cliënten met LVB

  In deze 25 minuten durende cursus krijg je inzicht in het verstandelijk vermogen van cliënten met een licht verstandelijke beperking. De cursus is opgebouwd uit 4 hoofdstukken met 4 paragrafen.

 • 5 Hoofdstukken

  Gevolgen van geldstress op gedrag en communicatie

  In deze 40 minuten durende cursus leer je hoe jouw doelgroep zich gedraagt en communiceert dankzij de gevolgen van geldstress. De cursus is opgebouwd uit 5 hoofdstukken met 11 paragrafen.

 • 6 Hoofdstukken

  Het strafproces, wat moet je weten?

  In deze 75 minuten durende cursus leer je wat je als professional kunt doen als je te krijgt met mensen die slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit of een andere ingrijpende gebeurtenis die mogelijk kan leiden tot en strafproces. In de loop van een strafproces komt er veel op slachtoffers af. Aan papier- en regelwerk, maar ook aan spannende, confronterende momenten. Dan is het voor u als professional goed te weten hoe het strafproces eruitziet en hoe u in elke fase kunt ondersteunen. Al is het maar door uit te leggen hoe het strafproces verloopt en welke opties er zijn. Daarmee kunt u stress wegnemen. Deze verdiepende module geeft u de informatie die u nodig heeft. Deze training is opgebouwd uit 6 hoofdstukken en een examen met 10 vragen.

 • 5 Hoofdstukken

  Hoe lager je inkomen, hoe hogere vaardigheden je nodig hebt

  In deze 30 minuten durende cursus krijg je inzicht in de relatie tussen armoeden en schulden & basisvaardigheden. Deze cursus is opgebouwd uit 5 hoofdstukken en een examen met 5 vragen.

 • 8 Hoofdstukken

  Hoe werf je cliënten als financieel zorgverlener?

  In deze 30 minuten durende cursus krijg je handvatten aangereikt om een groter bereik te creëren en meer cliënten te werven. De cursus is opgebouwd uit 8 hoofdstukken met 21 paragrafen.

 • 2 Hoofdstukken

  LVB en schulden

  In deze 65 minuten durende cursus krijg je informatie over de aanpak van schulden bij mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking). Ook vind je handreikingen voor bewindvoerders voor het herkennen van en omgaan met mensen met (mogelijk) een licht verstandelijke beperking.

 • 3 Hoofdstukken

  Schulden en suïcidepreventie

  Suïcidepreventie begint bij de eerste onbetaalde rekening. Werk je in het schuldendomein en kom je in je werk mensen tegen met geldzorgen en/of schulden die wanhopig zijn? Welke signalen geeft iemand die mede door schulden aan zelfdoding denkt? En hoe maak je deze signalen bespreekbaar? Een gesprek voeren over zelfdoding kun je leren. In deze 60 minuten durende cursus krijg je tips en praktische achtergrond informatie. De cursus is opgebouwd uit 3 hoofdstukken met 14 paragrafen.

 • 6 Hoofdstukken

  Slachtoffers ondersteunen en informeren

  In deze 75 minuten durende cursus leer je wat je als professional kunt doen als je te krijgt met mensen die slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit of een andere ingrijpende gebeurtenis die mogelijk kan leiden tot en strafproces. Hun emoties, stress en vragen kunnen zij meenemen in hun contact met jou. Dan is het goed kennis te hebben van het strafproces en te weten wat de impact van de gebeurtenis en het strafproces kan zijn op slachtoffers.  Deze training  geeft je dit inzicht en handvatten om iemand verder te helpen. Deze training is opgebouwd uit 6 hoofdstukken en een examen met 10 vragen.

 • 3 Hoofdstukken

  Slimmer werken in Outlook

  In deze 82 minuten durende training krijg je inzicht in de mogelijkheden die Outlook jou en jouw organisatie biedt. Deze training is opgebouwd uit 3 hoofdstukken met videotrainingen.

 • 2 Hoofdstukken

  Toolbox bewind

  Samen met bewindvoerders, ervaringsdeskundigen en experts heeft het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam op basis van onderzoek een toolbox ontwikkeld om bewindvoerders te ondersteunen in hun werk. Voor de begeleiding van de groeiende groep cliënten met beperkte basisvaardigheden zijn met bewindvoerders, LVB-experts en ervaringsdeskundigen drie tools ontwikkeld. De onderzoekers Rosine van Dam en Marleen Kruithof hebben een webinar gegeven over de inzet van de tools in de praktijk. Tijdens dit interactieve webinar bespreken ze hoe de tools zijn ontwikkeld, welk doel ze dienen, de meerwaarde en hoe ze in het werkproces kunnen worden opgenomen.

 • 4 Hoofdstukken

  Veiligheid en omgaan met agressie

  In deze 84 minuten durende cursus leer je hoe je om moet gaan in onveilige en agressieve situaties. De cursus is opgebouwd uit 4 hoofdstukken met 18 paragrafen.