Dicht de digitale kloof

Deze 60 minuten durende training gaat over het dichten van de digitale kloof. De leefwereld van mensen bestaat niet alleen uit de fysieke omgeving of de mensen die je ontmoet in real life. Iedereen heeft zich in meer of mindere mate te verhouden tot de digitale leefwereld. Niet iedereen kan echter op een gelijke manier deelnemen aan deze online leefwereld. Er ontstaat daardoor een digitale kloof tussen mensen die wél en niet digivaardig zijn. Hoe verklein of overbrug je als sociaal professional bij een maatschappelijke organisatie of gemeente deze kloof? Deze training biedt informatie, tips en oefeningen.

Inleiding “Dicht de digitale kloof! Een digitale handreiking voor sociaal professionals.“

De leefwereld van mensen bestaat niet alleen uit de fysieke omgeving of de mensen die je ontmoet in real life. Iedereen heeft zich in meer of mindere mate te verhouden tot de digitale leefwereld. Niet iedereen kan echter op een gelijke manier deelnemen aan deze online leefwereld. Er ontstaat daardoor een digitale kloof tussen mensen die wél en niet digivaardig zijn. Hoe verklein of overbrug je als sociaal professional bij een maatschappelijke organisatie of gemeente deze kloof? Deze training biedt informatie, tips en oefeningen.

Deze cursus is tot stand gekomen dankzij informatiemateriaal vanuit Movisie.

Programma

Hoofdstuk 1: Digitalisering van de Nederlandse samenleving

Hoofdstuk 2: Informatie over de digitale kloof
2.1. Digivaardigheid en kwetsbare groepen
2.2 Digitale kloof of digitale kloven?

Hoofdstuk 3: Vier factoren voor het verkleinen van de digitale kloof
3.1. Digitoerusting
3.2. Digitoeleiding
3.3. Digigebruik
3.4. Digi-outcome

Hoofdstuk 4: Online burgerparticipatie
4.1. Digitale burgerparticipatie

Hoofdstuk 5: Literatuurlijst

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 10 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvang je het certificaat “Dicht de digitale kloof” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 1 studie-uur aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “Blijf Cyber-fit op het werk en thuis” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+44 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 5 Hoofdstukken
  • 7 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat