Modules

 • 6 Hoofdstukken

  Beoordeling medewerkers van bewindvoerderskantoren

  In deze 45 minuten durende training leer je het praktische karakter achter het moderne beoordelen. Deze training is opgebouwd uit 5 hoofdstukken met 19 paragrafen.

 • 5 Hoofdstukken

  Digitaal ondertekenen

  In deze 20 minuten durende cursus leer je het juridische kader achter het digitaal ondertekenen van documenten. De cursus is opgebouwd uit 5 hoofdstukken met 12 paragrafen.

 • 8 Hoofdstukken

  Hoe werf je cliënten als financieel zorgverlener?

  In deze 30 minuten durende cursus krijg je handvatten aangereikt om een groter bereik te creëren en meer cliënten te werven. De cursus is opgebouwd uit 8 hoofdstukken met 21 paragrafen.

 • 2 Hoofdstukken

  Kwalitatieve R&V’s

  In deze 30 minuten durende cursus leer je om kwalitatieve Rekening en Verantwoordingen te schrijven voor de rechtbank. Hiermee voorkom je vragen en opmerkingen. Teveel vragen en opmerkingen geven bij de rechtbanken een signaal dat je kwaliteit mogelijk ondermaats is. Deze module is opgebouwd in 2 hoofdstukken onderverdeeld in 10 paragrafen.

 • 6 Hoofdstukken

  Mentale fitheid voor de professionele bewindvoerder

  In deze 58 minuten durende training leer je hoe je effectiever en meer ontspannen kunt werken en een hogere kwaliteit van het werk behaald. Deze training bestaat uit 6 hoofdstukken.

 • 8 Hoofdstukken

  Mindfulness op het werk

  In deze 120 minuten durende training leer je om aandachtig te zijn op het moment zelf. Door van moment tot moment bewust te zijn van gebeurtenissen, lichaamssensaties, gedachten en gevoelens, geven we onszelf meer mogelijkheden om te kiezen. Mindfulness laat zien hoe je in toenemende mate bewuster kan worden van je gedachten, je emoties en je lichaam. Door deze vaardigheid te ontwikkelen kun je kiezen hoe je reageert op problemen op het werk in plaats van op de automatische piloot te reageren, want die baseert zich op verouderde mentale programma’s en gewoonten die je in de loop van de tijd hebt ontwikkeld.

 • 3 Hoofdstukken

  Slimmer werken in Outlook

  In deze 82 minuten durende training krijg je inzicht in de mogelijkheden die Outlook jou en jouw organisatie biedt. Deze training is opgebouwd uit 3 hoofdstukken met videotrainingen.

 • 4 Hoofdstukken

  Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden – deel 1

  In deze 147 minuten durende cursus krijg je informatie over en inzichten in (de aanpak van) armoede en schulden. De cursus is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is gericht op het vraagstuk ‘armoede’, het tweede deel op het vraagstuk ‘schulden’. In beide delen besteden we aandacht aan feiten en cijfers. Deze cursus is opgebouwd uit een voorwoord met samenvatting, 3 hoofdstukken met 18 paragrafen én een examen met 16 vragen.

 • 3 Hoofdstukken

  Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden – deel 2

  In deze 118 minuten durende cursus krijg je informatie over en inzichten in (de aanpak van) armoede en schulden. De cursus is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is gericht op het vraagstuk ‘armoede’, het tweede deel op het vraagstuk ‘schulden’. In beide delen besteden we aandacht aan feiten en cijfers. Deze cursus is opgebouwd uit 3 hoofdstukken met 10 paragrafen en een examen met 16 vragen.