Digitaal ondertekenen

In deze 20 minuten durende cursus leer je het juridische kader achter het digitaal ondertekenen van documenten. De cursus is opgebouwd uit 5 hoofdstukken met 12 paragrafen.

Inleiding “Digitaal ondertekenen”

Ondanks dat er een juridisch kader is voor het gebruik van elektronische handtekeningen heeft men soms toch nog wat twijfels bij het gebruik daarvan. Veel organisaties verkeren vaak in een tussenvorm. Contracten worden nu bijvoorbeeld geprint en na ondertekening gescand en opgeslagen in het archief. Om fysieke ruimte te besparen worden de fysieke documenten verwijderd na archivering. Op dat moment heeft de organisatie geen ‘natte’ handtekening. Ook kan er op dat moment onzekerheid ontstaan over de integriteit van het getekende document. Er kunnen namelijk tussentijds of achteraf wijzigingen worden aangebracht op een document. Dit kan zelf ook nog op het document met een “natte” handtekening.

Op dit moment zijn er veel digitale (online) ondertekenprogramma’s waarbij documenten niet meer kunnen worden aangepast en alle handelingen (openen, invullen van velden en ondertekening) worden gelogd. Ook zijn alle documenten dan direct digitaal en loop je geen risico op (kwaliteit-)verlies. Door het loggen van alle handelingen van alle partijen is het logbestand van een ondertekensessie betrouwbaarder dan het ondertekenen van een fysiek document.

Programma

Hoofdstuk 1: Introductie
1.1. Introductie
1.2. Fysieke of digitale contracten

Hoofdstuk 2: De geschiedenis van de handtekening
2.1. Oudste handtekening

Hoofdstuk 3: Rechtsgeldigheid digitale handtekening in Nederland
3.1. Rechtsgeldigheid

Hoofdstuk 4: Europese eIDAS verordening
4.1. eIDAS verordening
4.2. Eisen aan de handtekening
4.3. Uniekheid
4.4. Identificeerbaarheid
4.5. Eigen controle
4.6. Wijzigingen achteraf

Hoofdstuk 5: Ondertekening tegenwoordig
5.1. Tegenwoordig
5.2. Online gebruik

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 11 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Digitaal ondertekenen” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 0,3 studie-uren aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “Sparen of beleggen voor vermogende cliënten – Basisbeginselen” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+148 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 5 Hoofdstukken
  • 12 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat