LVB en schulden

In deze 65 minuten durende cursus krijg je informatie over de aanpak van schulden bij mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking). Ook vind je handreikingen voor bewindvoerders voor het herkennen van en omgaan met mensen met (mogelijk) een licht verstandelijke beperking.

Inleiding: “LVB en schulden”

In deze 65 minuten durende cursus krijg je informatie over de aanpak van schulden bij mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking). Ook vind je handreikingen voor bewindvoerders voor het herkennen van en omgaan met mensen met (mogelijk) een licht verstandelijke beperking. De cursus is opgebouwd uit 2 hoofdstukken, 7 paragrafen en een examen met 10 vragen.

In een tijd waarin de nadruk ligt op zelfredzaamheid en participatie blijkt tegelijkertijd dat een grote groep mensen beperkte mogelijkheden heeft om mee te komen. Deze groep is kwetsbaar, wordt vaak overvraagd en heeft, onder andere door de verstandelijke beperking, een groter risico op armoedeproblematiek. Nu het besef groeit dat er meer nodig is dan reguliere zorg om deze mensen passend te begeleiden, lijkt dit het juiste moment om deze belangrijke en complexe uitdaging op te pakken. Het doel van deze cursus is om bewindvoerders die werken met mensen met een LVB en schulden kennis en handvatten te geven die kunnen helpen bij het bieden van passende ondersteuning aan deze groep .

Deze cursus is tot stand gekomen dankzij informatiemateriaal vanuit de Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.

Programma

Hoofdstuk 1: LVB en schulden
1.1: Kenmerken van een LVB
1.2: Signalen van een LVB
1.3: Het herkennen van een LVB, en dan?
1.4: Tips in de omgang met mensen met een LVB

Hoofdstuk 2: Aandachtspunten voor bewindvoerders
2.1: Hoe herken je als bewindvoerder een cliënt met een LVB?
2.2: Signalen over soort schulden en financiële vaardigheden.
2.3: Schulden bij mensen met een LVB.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+160 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 2 Hoofdstukken
  • 7 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat