Veiligheid en omgaan met agressie

In deze 84 minuten durende cursus leer je hoe je om moet gaan in onveilige en agressieve situaties. De cursus is opgebouwd uit 4 hoofdstukken met 18 paragrafen.

Inleiding “Veiligheid en omgaan met agressie”

Meer en meer worden medewerkers in de hulp- en dienstverlening, maar ook in andere branches, geconfronteerd met moeilijke, weerbarstige of zelfs agressieve cliënten. Deze confrontaties worden heel verschillend beleefd. Sommige medewerkers vinden het spannend, anderen proberen deze situaties juist te vermijden en weer anderen haken direct af. Onze training veiligheid en omgaan met agressie kan jou en je organisatie hierbij helpen en ondersteunen.

Wat is agressie?
We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken. Bij het omgaan met agressieve mensen is de eigen wijze van communiceren van belang, omdat jouw gedrag een reactie uitlokt bij de ander. Door je eigen manier van communiceren goed te kennen, te weten wat het met jou en met een ander doet, kan je leren kiezen voor een ander gedrag. Daardoor kan je beter omgaan met agressieve mensen. Het woord “kiezen” duidt op controle, dat is precies waar het om draait. Het “overkomt” je niet langer! Als je kiest, ben JIJ de baas! De gevolgen van agressie kunnen desastreus zijn; verlies van werkplezier, overheersende angst, ziekteverzuim en kwaliteitsverlies.

Veiligheid; een primaire arbeidsvoorwaarde en een gedeelde verantwoordelijkheid! Je gaat nu de theorie doornemen over weerstand, grenzen, agressie en lastig gedrag. Na het doorlopen van deze theorie en het beantwoorden van de vragen nodigt Praktikos jou uit om je in te schijven voor de praktijk training. Zij bieden jou en jouw team 15% korting aan na het aantonen van het certificaat!

Programma

Hoofdstuk 1: Weerstand
1.1. Inleiding
1.2. Het ontstaan van weerstand
1.3. Appellerend aspect
1.4. Relationeel aspect
1.5. Expressief aspect
1.6. Inhoudelijk aspect
1.7. Het negeren van weerstand
1.8. Niet negeren maar elimineren!

Hoofdstuk 2: Escalatieladder
2.1. Vaste stappen
2.2. Basisgedrag
2.3. Risicofactoren
2.4. Aangeven van grenzen

Hoofdstuk 3: Grensoverschrijdend gedrag
3.1. Oorzaken en types agressie
3.2. Frustratieagressie
3.3. Instrumentele agressie
3.4. Agressie vanuit psychopathologie

Hoofdstuk 4: Agressie en afhankelijkheid / geld
4.1. Slecht nieuws
4.2. De theorie

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 6 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvang je het certificaat “Veiligheid en omgaan met agressie” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 1,4 studie-uren aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2019” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

+208 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 4 Hoofdstukken
  • 18 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat