Modules

 • 6 Hoofdstukken

  Beoordeling medewerkers van bewindvoerderskantoren

  In deze 45 minuten durende training leer je het praktische karakter achter het moderne beoordelen. Deze training is opgebouwd uit 5 hoofdstukken met 19 paragrafen.

 • 6 Hoofdstukken

  Commitment vanaf de intake

  In deze 90 minuten durende e-learning ga je aan de slag met het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden om bij cliënten commitment te realiseren. Hierdoor verloopt het contact vanaf de intake goed en is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid, goed voor cliënt én bewindvoerder! De training bestaat uit 5 hoofdstukken, inzichtvragen en een examen. De training is bedoeld voor bewindvoerders die meer willen weten en leren over het creëren van commitment bij cliënten, zodat het bewind vanaf het begin af aan soepel verloopt.

 • 4 Hoofdstukken

  Effectief samenwerken met cliënten met LVB

  In deze 25 minuten durende cursus krijg je inzicht in het verstandelijk vermogen van cliënten met een licht verstandelijke beperking. De cursus is opgebouwd uit 4 hoofdstukken met 4 paragrafen.

 • 5 Hoofdstukken

  Gevolgen van geldstress op gedrag en communicatie

  In deze 40 minuten durende cursus leer je hoe jouw doelgroep zich gedraagt en communiceert dankzij de gevolgen van geldstress. De cursus is opgebouwd uit 5 hoofdstukken met 11 paragrafen.

 • 13 Hoofdstukken

  Het belang van rekenen en gecijferdheid

  In deze 35 minuten durende cursus leer je het belang van gecijferdheid en het kunnen rekenen én leer je de dilemma's kennen waar mensen met een laaggecijferdheid tegenaan lopen. Deze cursus is opgebouwd uit 13 hoofdstukken en een examen met 8 vragen.

 • 5 Hoofdstukken

  Hoe lager je inkomen, hoe hogere vaardigheden je nodig hebt

  In deze 30 minuten durende cursus krijg je inzicht in de relatie tussen armoeden en schulden & basisvaardigheden. Deze cursus is opgebouwd uit 5 hoofdstukken en een examen met 5 vragen.

 • 2 Hoofdstukken

  LVB en schulden

  In deze 65 minuten durende cursus krijg je informatie over de aanpak van schulden bij mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking). Ook vind je handreikingen voor bewindvoerders voor het herkennen van en omgaan met mensen met (mogelijk) een licht verstandelijke beperking.

 • 6 Hoofdstukken

  Mentale fitheid voor de professionele bewindvoerder

  In deze 58 minuten durende training leer je hoe je effectiever en meer ontspannen kunt werken en een hogere kwaliteit van het werk behaald. Deze training bestaat uit 6 hoofdstukken.

 • 8 Hoofdstukken

  Mindfulness op het werk

  In deze 120 minuten durende training leer je om aandachtig te zijn op het moment zelf. Door van moment tot moment bewust te zijn van gebeurtenissen, lichaamssensaties, gedachten en gevoelens, geven we onszelf meer mogelijkheden om te kiezen. Mindfulness laat zien hoe je in toenemende mate bewuster kan worden van je gedachten, je emoties en je lichaam. Door deze vaardigheid te ontwikkelen kun je kiezen hoe je reageert op problemen op het werk in plaats van op de automatische piloot te reageren, want die baseert zich op verouderde mentale programma’s en gewoonten die je in de loop van de tijd hebt ontwikkeld.

 • 3 Hoofdstukken

  Schulden en suïcidepreventie

  Suïcidepreventie begint bij de eerste onbetaalde rekening. Werk je in het schuldendomein en kom je in je werk mensen tegen met geldzorgen en/of schulden die wanhopig zijn? Welke signalen geeft iemand die mede door schulden aan zelfdoding denkt? En hoe maak je deze signalen bespreekbaar? Een gesprek voeren over zelfdoding kun je leren. In deze 60 minuten durende cursus krijg je tips en praktische achtergrond informatie. De cursus is opgebouwd uit 3 hoofdstukken met 14 paragrafen.

 • 4 Hoofdstukken

  Veiligheid en omgaan met agressie

  In deze 84 minuten durende cursus leer je hoe je om moet gaan in onveilige en agressieve situaties. De cursus is opgebouwd uit 4 hoofdstukken met 18 paragrafen.

 • 4 Hoofdstukken

  Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid bij jongeren

  Deze 120 minuten durende cursus biedt de nodige theoretische en praktische kennis over hoe de weerbaarheid van jongeren te versterken. De cursus is opgebouwd uit 4 hoofdstukken, 14 paragrafen en een examen met 6 vragen. Weerbare mensen kunnen omgaan met tegenslagen, komen voor zichzelf op, en geven hun grenzen aan'. Omdat jongeren zich in een fase van hun leven bevinden waarin ze zich mentaal aan het ontwikkelen zijn, meer loskomen van ouders en meer hun grenzen gaan opzoeken, lopen juist jongeren ook meer risico om verminderd weerbaar te zijn tegen bijvoorbeeld huiselijk geweld, discriminatie en schulden. Door de weerbaarheid van jongeren te versterken, kunnen we hen leren om sterk in hun schoenen te staan en beter om te gaan met tegenslagen en verleidingen.’ Hier ligt ook een belangrijke opgave voor professionals.  Met de kennis uit deze cursus kan een effectieve aanpak worden ontwikkeld.