Veiligheid en omgaan met agressie

Meer en meer worden medewerkers in de hulp- en dienstverlening, maar ook in andere branches, geconfronteerd met moeilijke, weerbarstige of zelfs agres…