Bestaanszekerheid, meer dan geld.

In Nederland vecht 1 op de 5 mensen dagelijks om rond te komen. Een miljoen mensen heeft geen toegang tot de arbeidsmarkt en de kloof tussen arm en…

E-learning: Schulden oplossen

Deze 45 minuten durende e-learning richt zich op het effectief oplossen van schulden voor bewindvoerders en andere professionals in de financiële hul…

Rondkomen en betalingsproblemen

In deze 45 minuten durende cursus behandelden we een onderzoek naar de financiële situatie van Nederlandse huishoudens in 2022. Het onderzoek is u…

Opzetten van een schuldregeling

Deze 120 minuten durende training training is gebaseerd op de NBBI podcast "Opzetten van een schuldregeling". De training is opgebouwd uit 8 hoofds…

Schulden en suïcidepreventie

Suïcidepreventie begint bij de eerste onbetaalde rekening. Werk je in het schuldendomein en kom je in je werk mensen tegen met geldzorgen en/of sc…

Toolbox bewind

Samen met bewindvoerders, ervaringsdeskundigen en experts heeft het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam op basis van ond…

Financiële zelfredzaamheid

In deze 30 minuten durende e-learning training leer je wat je kunt doen om de financiële zelfredzaamheid van je cliënten te vergroten. De inhoud …

Basiscursus Bewindvoering 3/3

In deze 95 minuten durende cursus sluiten we de Basiscursus bewindvoering af. In de eerste twee delen hebben we het beroep bewindvoerder en de theo…

Basiscursus Bewindvoering 2/3

In deze 90 minuten durende cursus gaan we verder met de basiscursus bewindvoering. In dit tweede deel vervolgen we de theorie waar we in deel 1 mee…