Aanbevelingen meerderjarigenbewind 2017

In deze 2 uur en 15 minuten durende cursus krijg je inzicht in de aanbevelingen van het LOVCK&T (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht). Zij hebben aanbevelingen gedaan aan kantonrechters belast met de behandeling van bewindszaken. De cursus is opgebouwd uit 10 hoofdstukken waarbij elk hoofdstuk is voorzien van een eigen examen. Elk examen dient met meer dan 60% goed te worden beantwoord om door te mogen gaan naar het volgende hoofdstuk.

Inleiding “Aanbevelingen meerderjarigenbewind”

Het LOVCK&T (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht) heeft de volgende aanbevelingen gedaan aan kantonrechters belast met de behandeling van bewindzaken. Voorstellen voor aanbevelingen doet de Expertgroep Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap (CBM). Deze expertgroep is belast met advisering op het gebied van CBM aan het LOVCK&T, mede met het oog op gewenste uniformering in de rechtstoepassing binnen de verschillende rechtbanken. De expertgroep is aanspreekbaar voor kantonrechters voor vragen op het gebied van CBM.

Deze aanbevelingen strekken landelijk, dus in alle rechtbanken, tot uitgangspunt, waarvan echter in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Het LOVCK&T zal het uitwisselen van ervaringen met deze aanbevelingen tussen de verschillende rechtbanken stimuleren.

Met deze aanbevelingen zijn de vragen die in de bewindspraktijk kunnen rijzen niet uitputtend behandeld. Periodiek worden de aanbevelingen geëvalueerd en aan de hand van de bevindingen zo nodig aangevuld of bijgesteld. Door publicatie van de bijgewerkte aanbevelingen vervallen de vorige versies.

Programma

Hoofdstuk 1: Het instellen van meerderjarigenbewind
Hoofdstuk 2: De taken van de bewindvoerder
Hoofdstuk 3: Beloning van de bewindvoerder
Hoofdstuk 4: Schenking
Hoofdstuk 5: Erfrecht
Hoofdstuk 6: Samenloop met andere vormen van bewind
Hoofdstuk 7: Einde bewind, wijziging bewindvoerder of overlijden bewindvoerder
Hoofdstuk 8: Klachtbehandeling
Hoofdstuk 9: Betrokkene verhuist naar gemeente in ander arrondissement
Hoofdstuk 10: De benoembaarheid van de professionele bewindvoerder

Resultaat

Je krijgt na afloop van elk hoofdstuk een examen met meerkeuze vragen. Indien alle examens succesvol zijn afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Aanbevelingen meerderjarigenbewind” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 2,25 studie-uren aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Kijk dan elke maand naar onze nieuwste opleidingen, cursussen, trainingen en webinars bij de beschikbare modules of volg ons op LinkedIn om van elke nieuwe content op de hoogte te blijven.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+309 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 10 Hoofdstukken
  • 10 Quizzen
  • Module Certificaat