Omgaan met de persoonsgegevens van cliënten

In deze 60 minuten durende cursus nemen wij je stap voor stap mee in het verstandig omgaan met de persoonsgegevens van je cliënten. Deze cursus is opgebouwd uit 12 hoofdstukken met 22 paragrafen.

Inleiding “Omgaan met de persoonsgegevens van cliënten”

Als hulpverlener heb je te maken met verschillende wet- en regelgeving om je vakgebied te kunnen uitvoeren. Daar komt ook de privacywetgeving bij, ook wel de AVG genoemd. Hoe zit de privacywetgeving nu precies in elkaar en hoe kan je verstandig omgaan met de persoonsgegevens van je cliënten. Om verstandig om te kunnen gaan met de persoonsgegevens van je cliënten begint het met bewustwording en kennis over de privacywetgeving. Het is belangrijk dat je eerst weet welke persoonsgegevens er verzameld worden, wat het doel is van de verwerking, de grondslag (reden) van de verwerking en welke privacyrechten de cliënten hebben.

Programma

Hoofdstuk 1: Voorwoord
1.1. Onderwerpen van de cursus
1.2. Resultaten na de cursus
1.3. Certificaat

Hoofdstuk 2: Inleiding

Hoofdstuk 3: Wat is de AVG
3.1. Wat heeft de AVG veranderd

Hoofdstuk 4: Persoonsgegevens
4.1. Welke persoonsgegevens worden er verzameld

Hoofdstuk 5: Grondslagen
5.1. Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens
5.2. Toestemming
5.3. Uitvoering overeenkomst
5.4. Wettelijke verplichting
5.5. Vitaal belang
5.6. Gerechtvaardigd belang

Hoofdstuk 6: Gewone en bijzondere persoonsgegevens
6.1. Wat zijn gewone persoonsgegevens
6.2. Welke persoonsgegevens vallen onder bijzondere persoonsgegevens

Hoofdstuk 7: Verwerking
7.1. Doel voor het verwerken van persoonsgegevens
7.2. Wanneer mag je bijzondere gegevens verwerken
7.3. Uitzonderingen op het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens:
7.4. Wanneer toestemming voor verwerking persoonsgegevens

Hoofdstuk 8: Privacyrechten
8.1. Welke privacyrechten zijn er

Hoofdstuk 9: Beveiliging
9.1. Beveiliging van persoonsgegevens

Hoofdstuk 10: Datalekken
10.1. Wat is een datalek en wat te doen bij een datalek
10.2. Wanneer en waar een datalek melden

Hoofdstuk 11: Verwerkingsregister
11.1. Wat is een verwerkingsregister en hoe maak je er een

Hoofdstuk 12: Tot slot

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 11 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvang je het certificaat “Omgaan met de persoonsgegevens van cliënten” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 1 studie-uur aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of bekijk alle beschikbare modules.

Module Inhoud

Alles uitklappen
Hoofdstuk Inhoud
0% Afgerond 0/1 Stappen
Hoofdstuk Inhoud
0% Afgerond 0/1 Stappen
Hoofdstuk Inhoud
0% Afgerond 0/1 Stappen

Over de trainer

JoanyCare

4 Modules

+65 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 12 Hoofdstukken
  • 22 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat