Algemene Verordening Gegevensbescherming

In deze 60 minuten durende cursus krijg je inzicht in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze cursus is opgebouwd uit 8 hoofdstukken.

Inleiding “Algemene Verordening Gegevensbescherming”

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. De AVG geldt voor iedereen die met persoonsgegevens werkt. In deze cursus behandelen wij de basis AVG, waarbij in het bijzonder:

 • Wat is de AVG
 • Wat heeft de AVG veranderd
 • Doel voor het verwerken van persoonsgegevens
 • Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens
 • Toestemming
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Vitaal belang
 • Gerechtvaardigd belang
 • Mag je bijzondere gegevens verwerken
 • Er zijn 10 wettelijke uitzonderingen op het verbod op het verwerken van bijzondere
 • persoonsgegevens:
 • Welke persoonsgegevens vallen onder bijzondere persoonsgegevens
 • Privacyverklaring
 • Verantwoordingsplicht
 • Welke informatie moet er minimaal in een privacyverklaring staan
 • Verwerkersovereenkomst
 • Wat moet er in een verwerkersovereenkomst komen te staan
 • Verschil verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
 • Verwerkingsregister
 • Wat moet er in een verwerkingsregister vermeld worden
 • Wat is een datalek
 • Categorieën datalekken
 • Voorbeelden datalekken
 • Datalekregister
 • Wat moet er worden opgenomen in een datalekregister
 • Privacyrechten
 • Welke privacyrechten zijn er
 • Cookieverklaring
 • Beveiliging van persoonsgegevens
 • AVG is een continu proces
 • Quizvragen basis AVG
 • Video met extra uitleg over de basis AVG

Programma

Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Wat is de AVG
Hoofdstuk 3: De zes grondslagen
Hoofdstuk 4: Bijzondere persoonsgegevens
Hoofdstuk 5: Inhoud van een verwerkersovereenkomst
Hoofdstuk 6: Datalekken
Hoofdstuk 7: Privacy
Hoofdstuk 8: Tot slot

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 14 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvang je het certificaat “Algemene Verordening Gegevensbescherming” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 1 studie-uur aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “Webinar Algemene Verordening Gegevensbescherming” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

JoanyCare

4 Modules

+106 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

 • 8 Hoofdstukken
 • 1 Quiz
 • Module Certificaat