Verzekeringen voor onderbewindgestelden

In deze 40 minuten durende cursus leer je de juiste termen te gebruiken en wat de specifieke particuliere verzekeringen inhouden. Deze cursus is opgebouwd uit 9 hoofdstukken met 25 paragrafen.

Inleiding “Verzekeringen voor onderbewindgestelden”

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer (i.c. de cliënt). Met een verzekering poogt de verzekeringnemer de financiële gevolgen van een risico af te dekken die hij zelf niet kan of wil dragen.

Titel 17 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek gaat over de verzekering als speciale soort overeenkomst. Het eerste artikel van deze titel, 7:925 BW, omschrijft een verzekering als volgt:

Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering.

Een verzekering kan verplicht zijn, of vrijwillig (optioneel). In Nederland is een zorgverzekering en een autoverzekering verplicht.

In deze cursus voor financiële zorgverleners (bewindvoerders, mentoren, curatoren, budgetbeheerders, budgetcoaches, etc) wordt meer kennis verkregen over particuliere verzekeringen. Er worden in de praktijk vaak termen als WA en AVP door elkaar gehaald. Met deze cursus leer je de juiste termen te gebruiken en wat de specifieke verzekeringen inhouden. In deze cursus behandelen we de aansprakelijkheid-, inboedel-, opstal-, auto-, uitvaart-, rechtsbijstand- en zorgverzekering.

Het kan zijn dat bepaalde omschrijvingen of dekkingsgronden bij de verschillende verzekeraars afwijken. Lees daarom goed de voorwaarden en polissen van verzekeraars voordat je ergens vanuit gaat.

Programma

Hoofdstuk 1: Voorwoord

Hoofdstuk 2: Verzekeringen
2.1. Verzekeringsplicht
2.2. Gemoedsbezwaarden

Hoofdstuk 3: Aansprakelijkheidsverzekering
3.1. Verplichting aansprakelijkheidsverzekering
3.2. Dekking
3.3. Uitsluitingen van dekking

Hoofdstuk 4: Inboedelverzekering
4.1. Inboedel
4.2. Dekking
4.3. Verzekerde som
4.4. Inboedelwaardemeter

Hoofdstuk 5: Opstalverzekering
5.1. Opstal
5.2. Verplichting opstalverzekering
5.3. Dekking
5.4. Uitsluitingen van dekking

Hoofdstuk 6: Autoverzekering
6.1. Dekking
6.2. Aansprakelijkheidsdekking
6.3. Beperkt cascodekking
6.4. Volledig cascodekking
6.5. Aanvullende dekkingen

Hoofdstuk 7: Uitvaartverzekering
7.1. Naturaverzekering
7.2. Kapitaalverzekering

Hoofdstuk 8: Rechtsbijstandverzekering
8.1. Verplichting rechtsbijstandverzekering
8.2. Vormen van rechtsbijstand
8.3. Soorten rechtsbijstandverzekeringen

Hoofdstuk 9: Zorgverzekering
9.1. Het huidige zorgstelsel
9.2. Dekking

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 9 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Verzekeringen voor onderbewindgestelden” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 0,65 studie-uren aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “Slimmer werken in Outlook” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+97 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 9 Hoofdstukken
  • 25 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat