Besluiten van overheidsinstanties

In deze ruim 1 uur durende cursus krijg je inzicht in de werking van het bestuursrecht en welke stappen jij kunt ondernemen tegen deze besluiten. Deze cursus is opgebouwd uit 7 hoofdstukken met 21 paragrafen.

Inleiding “Besluiten van overheidsinstanties”

Elke situatie is anders en elke bewindvoerder heeft zijn eigen handigheid en expertise. Deze training geeft in grote lijnen welke regels en mogelijkheden er zijn in het bestuursrecht.  Als beschermingsbewindvoerder behartig je de financiële belangen van je cliënt. Vrijwel elke cliënt krijgt wel te maken met beslissingen van de overheid met financiële gevolgen. Denk hierbij aan een toekenningsbeschikking van de zorgtoeslag, de kinderbijslag of de bijstandsuitkering. Om deze financiële belangen van je cliënt te beschermen is het belangrijk om de regels van het bestuursrecht in grote lijnen te kennen. Met deze cursus krijg je inzichten over de rechtsmiddelen die je voor je cliënt kunt inzetten (of laten inzetten door een advocaat) en verplichtingen die je voor je cliënt dient te bewaken ter voorkoming van financieel verlies. Ook krijg je tips hoe je vanaf de start het dossier van je cliënt ‘scherp’ hebt met een vooruitblik om juridische problemen te voorkomen en of op te lossen. De meeste paragrafen hebben verwijzingen naar wetsartikelen. Deze zijn raadpleegbaar op de Wettenbank van Overheid.nl.

Programma

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: Bestuursrecht en begrippen van de Awb
2.1. Bestuursrecht in grote lijnen
2.2. Wat is een besluit of beschikking in de zin van de Awb
2.3. Wie is belanghebbende in de zin van de Awb
2.4. Wie zijn in ieder geval belanghebbende bij uitkeringsgerechtigden?

Hoofdstuk 3: Rechtsmiddelen en bezwaarschriftprocedure
3.1. Waartegen kan een bezwaar of beroep worden ingesteld?
3.2. Wie kan rechtsmiddelen inzetten tegen een besluit?
3.3. Wat zijn de vereisten van een bezwaarschrift?
3.4. Bezwaartermijn
3.5. Hoorrecht
3.6. Wanneer is een bezwaarschrift niet ontvankelijk?
3.7. Bewijsrechtelijke aspecten

Hoofdstuk 4: Extra rechtsmiddelen naast bezwaar en beroep
4.1. Wat kun je doen als de bezwaartermijn verstreken is?
4.2. Rechtstreeks beroep instellen
4.3. Verzoek schorsing primair besluit
4.4. Wat kun je doen als de overheid zich niet houdt aan de beslistermijnen?
4.5. Wanneer kan een verzoek om herziening of nieuwe aanvraag ingediend worden?
4.6. Welke gronden van bezwaar kun je aanvoeren?

Hoofdstuk 5: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb)
5.1. Inleiding
5.2. Materiele beginselen van behoorlijk bestuur
5.3. Formele beginselen van behoorlijk bestuur
5.4. Afwijken van beleid en abbb.

Hoofdstuk 6: Mededelingsverplichting versus medewerkingsverplichting

Hoofdstuk 7: Conclusie en aanbevelingen

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 11 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Besluiten van overheidsinstanties” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 1 studie-uur aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “De verschillende vormen van zorg in Nederland” of bekijk alle beschikbare modules.

Module Inhoud

Alles uitklappen

Over de trainer

+118 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 7 Hoofdstukken
  • 21 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat