Opvragen van gegevens door gemeenten bij beschermingsbewind

In deze 19 minuten durende cursus krijg je juridische kennis mee in hoeverre gemeenten gegevens mogen opvragen. Deze module is opgebouwd uit 1 hoofdstuk met 5 paragrafen en wordt afgesloten met een examen met 5 vragen.

Inleiding “Opvragen van gegevens door gemeenten bij beschermingsbewind”

“Ben ik verplicht om de gemeente gegevens te verstrekken over de stand van zaken betreffende de schuldhulpverlening voor mijn cliënten en mogen zij hier naar vragen?”

Bewindvoerders worden regelmatig door gemeenten gevraagd om informatie over het bewind in relatie tot bijzondere bijstand verstrekken. Maar wat mogen gemeenten formeel vragen? In deze module beschrijven wij de volgende 3 stadia:

  1. Bij de aanvraag beschermingsbewind bij de rechtbank
  2. Bij de aanvraag bijzondere bijstand, nadat de beschikking is afgegeven door de rechtbank
  3. Lopende het bewind en nadat de bijzondere bijstand een aanvang heeft genomen

Deze cursus is voortgekomen uit een samenwerking tussen de NBBI en NBPB. Met bijzondere dank aan Bart Bakker.

Programma

Hoofdstuk 1: Opvragen van gegevens
1.1. Bij de aanvraag beschermingsbewind bij de rechtbank
1.2. Bij de aanvraag bijzondere bijstand, nadat de beschikking is afgegeven door de rechtbank
1.3. Lopende het bewind en nadat de bijzondere bijstand een aanvang heeft genomen
1.4. Aanvullende uitspraken
1.5. Conclusie

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 5 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Opvragen van gegevens door gemeenten bij beschermingsbewind” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 0,3 studie-uren aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “Kwalitatieve R&V’s” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+136 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 1 Hoofdstuk
  • 5 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat