Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2022

In deze 1,5 uur durende cursus krijg je inzicht in het Accountantsprotocol Besluit kwaliteitseisen CBM van 2022. Deze cursus is opgebouwd uit 4 hoofdstukken met 18 paragrafen.

In deze cursus leer je het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2022 kennen en weet je aan welke kwaliteitseisen bewindvoerders, curatoren en mentoren moeten voldoen. Deze cursus geeft je tevens handvaten om jezelf alvast voor te bereiden op een komende audit.

Programma

Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol
1.1 Inkadering en doelstelling
1.2 Begrippen en definities
1.3 Procedures en termijnen
1.4 Overzicht wijzigingen 2021

Hoofdstuk 2: Werkzaamheden jaarrekening
2.1 Controleopdracht
2.2 Samenstellingsopdracht
2.3 Bijzondere verslaggevingseisen

Hoofdstuk 3: Onderzoek kwaliteitseisen
3.1 Doelstelling en reikwijdte
3.2 Relevante wet- en regelgeving
3.3 Invulling werkzaamheden
3.3.1 Algemene uitgangspunten
3.3.2 Steekproeven
3.3.3 Artikel 9 en 10
3.3.4 Rapport van feitelijke bevindingen
3.3.5 Aanbiedings- en adviesbrief
3.3.6 Brancheorganisaties

Hoofdstuk 4: Kwaliteitseisen
Deel 1: Eisen aan de organisatie van het kantoor
Deel 2: Eisen aan de dossiervorming

Bijlagen:
Bijlage 1 – Basismodel Opdrachtbevestiging accountant
Bijlage 2 – Basismodel Aanbiedingsbrief accountant
Bijlage 3 – Basismodel adviesbrief aanbevolen verbeteringen
Bijlage 4 – Basismodel Rapport van feitelijke bevindingen
Bijlage 5 – Basismodel Samenstellingsverklaring bij de jaarrekening

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 30 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvang je het certificaat “Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2022” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 1,5 studie-uren aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “De risico’s van cyberspionage” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+54 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 4 Hoofdstukken
  • 18 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat