Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2019

In deze 1,5 uur durende cursus krijg je inzicht in het Accountantsprotocol Besluit kwaliteitseisen CBM van 2019. Deze cursus is opgebouwd uit 4 hoofdstukken met 12 paragrafen.

Inleiding “Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2019”

Het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2019 (verder genoemd: protocol) is bedoeld voor de accountants van curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (verder genoemd: besluit). Op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (verder genoemd: BW) en het besluit moet een curator, beschermingsbewindvoerder en mentor jaarlijks een aantal documenten aan de kantonrechter overleggen.

Programma

Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol
1.1 Inkadering en doelstelling
1.2 Begrippen en definities
1.3 Procedures en termijnen
1.4 Overzicht wijzigingen 2019

Hoofdstuk 2: Werkzaamheden jaarrekening
2.1 Controleopdracht
2.2 Samenstellingsopdracht
2.3 Bijzondere verslaggevingseisen

Hoofdstuk 3: Onderzoek kwaliteitseisen
3.1 Doelstelling en reikwijdte
3.2 Relevante wet- en regelgeving
3.3 Invulling werkzaamheden
3.4 Te onderzoeken kwaliteitseisen

Hoofdstuk 4: Kwaliteitseisen
Deel 1: Eisen aan de organisatie van het kantoor
Deel 2: Eisen aan de dossiervorming

Bijlagen:
1: Basismodel Opdrachtbevestiging accountant
2: Basismodel Aanbiedingsbrief accountant
3. Basismodel Adviesbrief aanbevolen verbeteringen
4: Basismodel Rapport van feitelijke bevindingen
5: Basismodel Samenstellingsverklaring bij de jaarrekening

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 30 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvang je het certificaat “Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2019” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 1,5 studie-uren aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “Persoonsgebonden Budget (PGB)” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+102 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 4 Hoofdstukken
  • 12 Paragrafen
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat