Aanvullende aanbevelingen curatele

In deze 36 minuten durende cursus krijg je inzicht in de aanbevelingen van het LOVCK&T (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht). Zij hebben aanbevelingen gedaan aan kantonrechters belast met de behandeling van curatelezaken. Deze training is opgebouwd uit 6 hoofdstukken.

Inleiding “Aanvullende aanbevelingen curatele”

Het LOVCK&T (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht) heeft de volgende aanbevelingen gedaan aan kantonrechters belast met de behandeling van curatele zaken. Voorstellen voor aanbevelingen doet de Expertgroep Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap (CBM). Deze expertgroep is belast met advisering op het gebied van CBM aan het LOVCK&T, mede met het oog op gewenste uniformering in de rechtstoepassing binnen de verschillende rechtbanken. De expertgroep is aanspreekbaar voor kantonrechters voor vragen op het gebied van CBM.

Deze aanbevelingen strekken landelijk, dus in alle rechtbanken, tot uitgangspunt, waarvan echter in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Het LOVCK&T zal het uitwisselen van ervaringen met deze aanbevelingen tussen de verschillende rechtbanken stimuleren.

Met deze aanbevelingen zijn de vragen die in de praktijk kunnen rijzen niet uitputtend behandeld. Periodiek worden de aanbevelingen geëvalueerd en aan de hand van de bevindingen zo nodig aangevuld of bijgesteld. Door publicatie van de bijgewerkte aanbevelingen vervallen de vorige versies.

Programma

Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Het instellen van curatele
Hoofdstuk 3: De taken van de curator
Hoofdstuk 4: Beloning van de curator
Hoofdstuk 5: Klachtbehandeling
Hoofdstuk 6: De benoembaarheid van de professionele curator

Resultaat

Je krijgt na afloop van de cursus een examen met 8 meerkeuze vragen. Indien het examen succesvol is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het certificaat “Aanvullende aanbevelingen curatele” als bewijs van deelname. Het certificaat toont aan dat je succesvol 0,6 studie-uren aan scholing hebt gedaan.

Heb je deze cursus afgerond? Probeer dan ook eens de cursus “Effectief samenwerken met cliënten met LVB” of bekijk alle beschikbare modules.

Over de trainer

NBBI Academy

43 Modules

+123 ingeschreven
Inschrijven

Module Bevat

  • 6 Hoofdstukken
  • 1 Quiz
  • Module Certificaat