In uitvoering
Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

16.3. Rentestijging en rentegevoeligheid