Sinds 2016 is de verzekeringsnemer de bestuursrechtelijke premie niet meer verschuldigd als er een betalingsregeling is getroffen voor de hele schuld bij de zorgverzekeraar. De regeling moet dus getroffen worden voor premieschulden, maar ook voor achterstanden van het eigen risico, eigen bijdragen en incassokosten. Mede door de mogelijkheid om afgemeld te worden als je een…
Om toegang te krijgen moet je inloggen of aanmelden en het Toegang voor 12 maanden or Toegang voor 12 maanden
NBBI-leden
aanschaffen.