Certificaat Test

 

CERTIFICAAT VAN AFRONDING

De NBBI verklaart middels de NBBI Academy dat deelnemer:

 

de online training van:

met succes heeft afgerond.

Deze training is met vragen getoetst, waaruit is gebleken dat de deelnemer de materie voldoende heeft begrepen.

Voor deze training heeft de NBBI  Studie Uren (SU) toegekend.

 Datum behaald: